Новини

В Сингапур създадоха силно маневрени миниатюрни роботи контролирани от магнитни полета

Екип от учени от Технологичния университет Nanyang, Сингапур разработи милиметрични роботи, които могат да се управляват с помощта на магнитни полета за извършване на изключително маневрени и сръчни манипулации. Това може да проправи пътя към възможните бъдещи приложения в биомедицината и производството.

Изследването е публикувано в рецензираното научно списание Advanced Materials през май 2021 г. и е представено на заглавната корица на изданието от 10 юни.

Изследователският екип е създал миниатюрните роботи чрез вграждане на магнитни микрочастици в биосъвместими полимери – нетоксични материали, които са безвредни за хората. Роботите са „програмирани“ да изпълняват желаните им функции, когато се прилагат силите на магнитни полета въздействащи на движение по трите пространствени оси, включително въртеливо движение около тези три оси. По този начин роботите могат да извършват движения като търкаляне под различен ъгъл или преодоляване на наклон.

Движенията на роботите могат да се контролират дистанционно от оператор, като се използва програма, работеща на контролен компютър, която прецизно променя силата и посоката на магнитните полета, генерирани от система с електромагнитни намотки.