Новини

Лазерите създават миниатюрни роботи от мехурчета

Роботите се използват широко в нашето ежедневие за всевъзможни дейности както за облекчаване на домакинската работа, така и за производство на автомобили, боядисване на самолети, и т.н., но сглобяването на микроскопични компоненти, като тези за биомедицински приложения, все още не е автоматизирано. Тъй като производството се миниатюризира, сега се конструират обекти с дължина само няколкостотин микрометра или приблизително дебелината на лист хартия. Лазерите могат да бъдат решението.

Наскоро изследователите, докладващи в ACS Applied Materials & Interfaces, са използвали лазери за създаване на миниатюрни роботи от мехурчета, които повдигат, пускат и манипулират малки парчета във взаимосвързани структури.

Изследователите са създали микромехурчета във вода, като са фокусирали лазер под малка част от смола. Размерът на балончето се контролира чрез бързо включване и изключване на лазера. Екипът комбинира множество мехурчета с различни функции, за да произведе микророботи, които могат да повдигат и пускат части, да преместват единични парчета на определени места, да действат като въртяща ос или да бутат сглобени обекти. Направени са нечупливи връзки с различни съединения, произвеждащи три- и четиризъбни зъбни колела, змийска верига и миниатюрно 3D превозно средство.