Условия за тестване

Общи условия за тестване на iRobot

 

1. Фирма Авангардни Енергийни Системи ЕООД, наричана на кратко АЕС, предоставя на Потребителите тестови мостри с рекламна цел.

2. Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като оператор на АЕС се свърже с него по телефон или e-mail.

3. Всички разходи по транспортиране, наложени платежи и други свързани с доставката и връщането на уредите са за сметка на Потребителя. При изпращане на прахосмукачка за тест, Потребителите имат право да отворят опаковката на уреда и да проверят съдържанието. При връщане на уреда с куриер, представител на АЕС има право да отвори опаковката и да провери изправността и общото състояние на уреда.

4. Тестовите мостри са употребявани и е възможно да имат следи от употреба, но в добро техническо състояние и годни за употреба.

5. Тестовите мостри се предоставят с почистени филтри, контейнер, странични четки, основни четки, лагери на основни четки.

6. Потребителите се запознават предварително с упътването на български за правилна употреба на съответния модел.

7. При възникване на определени въпроси относно правилната употреба, почистването и всичко свързано с употребата на iRobot- тел.: 02 495 44 55; 088 693 33 99

8. Тестването на уредите е безплатно. Тестовата мостра се предоставя от АЕС, чрез предварително уговорен депозит в зависимост от модела. Стойността на депозита е фиксирана в интернет сайта www.irobotforyou.com. Депозитът се връща при връщане на тестовата мостра.

9. Тестовата мостра се ползва в продължение на до два дни. Може да бъде задържана допълнително, само с допълнителна писмена договорка между АЕС и потребителя. При закъснение, потребителят заплаща такса от 20 лв. без ДДС на ден, за всеки ден забавяне, след писмено договорения срок, като крайната сума се удържа от депозита.

10. Потребителят има право да върне мострата в състоянието, в което му е предадена- почистени филтри, контейнер, странични четки, основни четки, лагери на основни четки.

11. Потребителят има право да не почисти мострата, преди връщане в магазина. В този случай той заплаща такса от 20 лв. без ДДС за почистване, която се приспада от депозита.

12. При връщане на мострата повредена поради невнимание /механични счупвания, заливане с вода, умишлени повреди, загуба на част и др./, потребителят заплаща ремонта, по фактурната стойност. В този случай депозитът се задържа до отстраняване на повредата и възстановяване на щетите от потребителя.

13. С попълването на онлайн форма за онлайн поръчка за тест Потребителят дава изричното си съгласие за събиране и обработка на личните му данни от АЕС. “Авангардни Енергийни Системи” ЕООД е регистриран законен Администратор на лични данни в КЗЛД.