Количка (0)

Новини

Рисковете от използването на изкуствен интелект за отглеждане на нашата храна са значителни и не трябва да се пренебрегват, предупреждават изследователи

Представете си житно поле, което се простира до хоризонта, отглеждано за брашно, което ще бъде превърнато в хляб, за да нахрани хората. Представете си, че цялата власт за обработка, засаждане, торене, наблюдение и прибиране на реколтата в тази област е делегирана на изкуствения интелект: алгоритми, които контролират системи за капково напояване, самоуправляващи се трактори и комбайни, достатъчно интелигентни, за да отговорят на времето и точните нужди на реколтата. Тогава си представете, че хакер обърка нещата.

Изкуственият интелект (AI) е на прага на селскостопанска революция и помага да се справим с предизвикателството за изхранване на нашето растящо глобално население по устойчив начин. Но изследователите предупреждават, че използването на нови AI технологии в голям мащаб крие огромни рискове, които не се вземат предвид.

Нов анализ на риска, публикуван в списание Nature Machine Intelligence, предупреждава, че бъдещото използване на изкуствен интелект в селското стопанство идва със значителни потенциални рискове за фермите, фермерите и продоволствената сигурност, които са слабо разбрани и недооценени.

Идеята за интелигентни машини, управляващи ферми, не е научна фантастика. Големите компании вече са пионери в следващото поколение напълно автономни роботизирани системи за подпомагане на вземането на решения, които ще заменят хората на полето“, каза д-р Асаф Цахор от Центъра за университета в Кеймбридж изследването на екзистенциалния риск (CSER), първият автор на статията.

Въпреки огромното обещание на AI за подобряване на управлението на културите и селскостопанската производителност, потенциалните рискове трябва да бъдат разгледани отговорно и новите технологии правилно тествани в експериментални условия, за да се гарантира, че са безопасни във времето и едновременно с това защитени срещу случайни повреди, непредвидени последици и кибератаки.

В сценарий, свързан със случаен отказ, авторите предполагат, че AI система, програмирана само за осигуряване на най-добрия добив на реколта в краткосрочен план, може да игнорира екологичните последици от постигането на това, което води до прекомерна употреба на торове и ерозия на почвата в дългосрочен план. Прекомерното приложение на пестициди в преследване на високи добиви може да отрови екосистемите; прекомерното прилагане на азотни торове би замърсило почвата и околните води. Авторите предлагат в процеса на проектиране на технологиите да се включат приложни еколози, за да се гарантира, че тези неблагоприятни сценарии ще се избягват.

Различни AI и усъвършенствани машини, като дронове, вече се използват за събиране на ценна информация за културите и подпомагане на вземането на решения от страна на фермерите: откриване на болести или недостатъчно напояване, например. А самоуправляващите се комбайни могат да донесат реколта без нужда от човек. Такива автоматизирани системи имат за цел да направят земеделието по-ефективно, спестяват разходи за труд, оптимизират производството и минимизират загубите и отпадъците. Това води и до увеличаване на приходите за самите фермери.