Новини

Пътят към повече човекоподобни умения за манипулиране на обекти от роботи

Ами ако робот може да организира гардероба ви или да нареже зеленчуците ви? Шеф готвач робот във всеки дом може някой ден да бъде реалност.

В обзорна статия в Science Robotics, наречена „Към манипулация на напредничав робот от следващо поколение“, Дж.Куи и Дж.Тринкъл обобщават и сравняват изследванията в манипулирането на усъвършенстван високотехнологичен робот.

Доцент Дж.Куи и Дж.Тринкъл, професор и председател на Катедрата по компютърни науки и инженерство в университета Lehigh, се интересуват от тези предизвикателства. Те работят в област, наречена манипулация с научен робот, в която роботите се „обучават“ чрез машинно обучение да манипулират обекти и среди, както хората.

И все пак, въпреки че напредъкът в изкуствения интелект и машинното обучение са направили възможна по-добра роботика, все още има доста голяма разлика между това, което хората и роботите могат да правят. Запълването на тази празнина ще изисква преодоляване на редица препятствия при манипулирането на роботи или способността на роботите да манипулират околната среда и да се адаптират към променящите се стимули.

Винаги съм смятал, че за да бъдат роботите наистина полезни, те трябва да вдигат неща, трябва да могат да ги манипулират, да сглобяват нещата и да оправят нещата, за да ви помогнат да се измъкнете от пода и всичко това“, казва Тринкъл, който е провел десетилетия изследвания в областта на манипулациите с роботи и е добре известен с пионерската си работа в симулирането на многокомпонентни системи при ограничени контакти. „Необходими са толкова много технически области, за да се разгледа такъв проблем.“

Може би ще видим роботи, които избърсват нашите маси или организират килери в близко бъдеще.“ допълва Дж.Куи.

Деветте области, които Дж.Куи и Дж.Тринкъл предлагат като особено обещаващи за повишаване на капацитета и адаптивността на манипулацията с научен робот, са: 1) Представяне на обучение с повече сензорни модалности като тактилни, слухови и температурни сигнали. 2) Усъвършенствани симулатори за манипулация, така че те да могат да бъдат възможно най-бързи и реалистични. 3) Персонализиране на задача / умение. 4) „Преносими“ представяния на задачи. 5) Информирано изследване за манипулация, при което активните методи на обучение могат ефективно да намерят нови умения чрез използване на информация за контакт. 6) Непрекъснато проучване или начин за усвоено умение да се усъвършенства непрекъснато след разполагането на робота. 7) Масивно разпределено / паралелно активно обучение. 8) Хардуерни иновации, които опростяват по-предизвикателни манипулации, като например сръчна манипулация в ръка.